Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#123   (7)   add comment

Tas saistīts ar kapu pildāmo funkciju prasībām pret nogulumu materiālajām īpašībām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 7 cilvēki ir balsojuši par to.

#13   (8)   add comment

Upe tek subglaciālajā iegultnē un pateicoties hipsometriski zemākajam novietojumam upe savāc visus apkārtnes ūdeņus.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 90 cilvēki ir balsojuši par to.

#39   (2)   add comment

Tā kā Vidzemes augstiene ir saposmota, tai raksturīgi dažādi nogulumi, un, tā kā tie vēl joprojām attīstās, tie ietekmē teritorijas reljefu.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#9   (14)   add comment

Kad ir izveidojusies ūdenstilpne tai laika gaitā ir jāaizaug.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 170 cilvēki ir balsojuši par to.

#52   (-4)   add comment

Protams, sapropelis varētu būt arī ezerā, taču nav zināms va tas tu tiešām ir un kādā daudumā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 80 cilvēki ir balsojuši par to.

#29   (17)   add comment

Tas norāda, ka tas ir samērā sekls, bet, iespējams, ar nevienmērīgu grunti.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 259 cilvēki ir balsojuši par to.

#107   (0)   add comment

Poligonā atrodas Zaļkalna pirmassīvs, kas ir hipsometriski visaugstākā Latvijā sastopamā reljefa forma.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#115   (-1)   add comment

Kontinentālais apledojums spēcīgi ir ietekmējis mūsdienu Latvijas reljefu un to veidojošos nogulumus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#58   (5)   add comment

Ievaklna teritorijā zondējumos un urbumos tika konstatēti māli, bet karjerā - arī dolomīti.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 69 cilvēki ir balsojuši par to.

#46   (1)   add comment

Vidzemes augstiene ietilpst augšdevona frānas stāvā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 57 cilvēki ir balsojuši par to.

#23   (9)   add comment

Pauguri kopumā atgādina viļņveida formas.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 141 cilvēki ir balsojuši par to.

#124   (2)   add comment

Slāņu horizontālā saguluma garuma noteikšanai tika izmantota mērlenta.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#121   (-1)   add comment

Pēc zondējumu datiem, vērojama nogulumu stratigrāfija.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#134   (11)   add comment

Ģeoloģiskās vides raksturojums: Stupēnkalna ainava ir lielisks, zaļu mežu, augstu koku un mitru purvu apvienojums, kas mijās ar viegli viļņotiem pauguriem, uz kuriem ganās govis un aug pienenes.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 11 cilvēki ir balsojuši par to.

#106   (1)   add comment

Vidzemes augstiene ir denudācijas plato

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#135   (4)   add comment

Šī teritorija ap Latvijas Universitātes lauka stacionāru savu reljefa pašreizējo "rokrakstu" ieguva tieši pēdējo 14 tūkst. gadu laikā un turpina to izkopt arī šodien.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#49   (-3)   add comment

Raksturojot morēnas plātņainību un slāniskumu, ir jāsecina, ka morēnas slānis ir biezāks pauguru un hipsometriski augstāko vietu virsotnēs, bet zemāks slāni (morēnas) būs nogāzēs, kur pie mitrāju un zāļu purvu ir raksturīgi fluviālie procesi.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 69 cilvēki ir balsojuši par to.

#20   (-9)   add comment

... bija izrakts mākslīgais dīķis rekreācijas funkcijai.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 87 cilvēki ir balsojuši par to.

#65   (-1)   add comment

Daudz atsegumus var novērot Gaujas Nacionālajā parkā, piemēram, devona atsegums.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 97 cilvēki ir balsojuši par to.

#85   (0)   add comment

Tirzas un Kujas augstienes

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 140 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS