Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#54   (1)   add comment

Zvonci, plato virsmas mālpauguri, ir aptuveni tādā pašā augstumā kā primmasīvi, piemēram, Gaiziņkalns, kas ir augstākais kals Latvijā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 55 cilvēki ir balsojuši par to.

#29   (17)   add comment

Tas norāda, ka tas ir samērā sekls, bet, iespējams, ar nevienmērīgu grunti.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 259 cilvēki ir balsojuši par to.

#67   (6)   add comment

Katrīnkalna teritorijā kvartāra segas biezums svārstās no 70 līdz 90 m virs jūras līmeņa.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 108 cilvēki ir balsojuši par to.

#86   (3)   add comment

Augstienes kvartāra segas pamatu veido glaciofluviālie nogulumi, kas uzkrājās uzvirzoties pēdējam ledājam.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 149 cilvēki ir balsojuši par to.

#109   (3)   add comment

... kā arī nodrošināja grupas dalībnieku nokļuvi poligonā, izmantojot savu 1986. gadā ražoto Audi 80, kas brīnumainā kārtā spēja izturēt bedrainos zemes ceļus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#115   (-1)   add comment

Kontinentālais apledojums spēcīgi ir ietekmējis mūsdienu Latvijas reljefu un to veidojošos nogulumus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#37   (10)   add comment

Ievērojām Elsteres apledojuma laika nogulumus, ... Šos nogulumus varējām konstatēt diezgan lielā dziļumā veicot urbumu aptuveni 3 m.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 144 cilvēki ir balsojuši par to.

#59   (-1)   add comment

Dažādi iežu slāņi sagulēja perpendikulāri viens otram, kas liecina par horizontāli vienmērīgu izvietojumu un savstarpējo sagulumu.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 63 cilvēki ir balsojuši par to.

#119   (3)   add comment

Oļu garenasu mērījumiem tika izrakts šurfs vietā, kur iepriekš bija izrakta bedre, visticamāk, grants ieguvei saimnieciskiem nolūkiem.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#57   (-3)   add comment

Pīkaņkalna poligona teritorijā, kura pieder pie denudācijas plato pauguriem, ...

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 61 cilvēki ir balsojuši par to.

#14   (8)   add comment

DDA no Lībiešiem atrodas laukakmeņu krāvumi. Tie galvenokārt sastāv no dažādiem granātiem, gneisiem un migmatītiem. Tos var izmantot gan tēlniecībā, gan arī vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 128 cilvēki ir balsojuši par to.

#5   (49)   add comment

Ja tam nav, kur plūst, tad tas dabiski meklē vietu, kur palikt, un tā var applūst teritorija.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 619 cilvēki ir balsojuši par to.

#82   (7)   add comment

Cien. atradēj! Ja esi atradis šo jauko grāmatiņu, esi tik jauks un atdod to kādam no grupas biedriem (3. grupa). Vislabāk to dot X.Yzjot, jo tieši viņa ir brigadieris un tieši viņa tagad raud domās par to, ka grāmatiņa ir pazudusi. X.Yzjot (gara meitene ar ļoti varavīksnes matiem) parāda nepaliks un arī pārējie 3. brigādes biedri sagādās Jums (Jaukais Atradēj) lielu atlīdzību naudā, graudā vai baudā Tel. 28882* X.Yzjot, 22179* Y.ZXjot

Pērle pievienota 2011. gada 26. maijs un 255 cilvēki ir balsojuši par to.

#79   (-1)   add comment

Vietās, kurās veidojās kušanas ūdeņu straumes tur veidojās glaciofluviālie nogulumu smilts grants un oļi.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 137 cilvēki ir balsojuši par to.

#113   (-2)   add comment

Ieplaku pārpurvošanās izskaidrojama ar pazemināto reljefu, kurā uzkrājas notekūdeņi no augstākām vietām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#76   (4)   add comment

Dotajā teritorijā konstatētās purva teritorijas iespējams veidojušās cilvēku darbības ietekmē, meliorācijas grāva izveidošanās dēļ. Dotajā brīdī, purva paplašināšanos veicina mežu izciršana, veidojot iebraucamo ceļu smagajai tehnikai.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 120 cilvēki ir balsojuši par to.

#80   (13)   add comment

[Par Vidzemes augstieni] ...bet krasta zonās dominē nogulumu uzkrāšanās, tam raksturīga nēriju un lagūnu veidošanās, kā arī jūras ūdens strauja sāļuma palielināšanās.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 221 cilvēki ir balsojuši par to.

#78   (1)   add comment

Augstienē ir izveidojušies pieci platopauguri, ... bet ceturtais un piektais atrodas blakus augstienes D daļā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 109 cilvēki ir balsojuši par to.

#51   (0)   add comment

Leduslaikmeta beigās teritorijas pazeminājumus klājošās ledus mēles izkusa un aizpildīja starppauguru ieplakas un subglaciālās iegultnes.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 84 cilvēki ir balsojuši par to.

#137   (0)   add comment

Nogulumu izplatība poligonā ir ļoti haotiska.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS