Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#27   (-7)   add comment

Smeķes kalns

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 115 cilvēki ir balsojuši par to.

#63   (-1)   add comment

Lauka kursa atskaitē tiek atspoguļots vispārīgs Vidzemes augstienes atspoguļojums.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#6   (5)   add comment

Gruntsūdeņa līmeņa izmaiņas var atstāt iespaidu arī uz reljefu, jo vieta, kurā būtu jābūt ūdenim, paliek tukša, tālab tur var iegrūt augšējie iežu slāņi.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#46   (1)   add comment

Vidzemes augstiene ietilpst augšdevona frānas stāvā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 57 cilvēki ir balsojuši par to.

#85   (0)   add comment

Tirzas un Kujas augstienes

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 140 cilvēki ir balsojuši par to.

#117   (2)   add comment

Savukārt ezera ainavu transformē Stupēnu ezera applūšana.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#89   (4)   add comment

Kurzemes apledojums ir korelēts ar Saliana ledāju Ziemeļeiropā un bija līdzīgs Ugandi ledājam Igaunijā.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 146 cilvēki ir balsojuši par to.

#72   (5)   add comment

Pēc kartes Ģeomorfoloģija 1981 500 k noteicu, ka man paugurs atrodas pirmmasīvā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#82   (7)   add comment

Cien. atradēj! Ja esi atradis šo jauko grāmatiņu, esi tik jauks un atdod to kādam no grupas biedriem (3. grupa). Vislabāk to dot X.Yzjot, jo tieši viņa ir brigadieris un tieši viņa tagad raud domās par to, ka grāmatiņa ir pazudusi. X.Yzjot (gara meitene ar ļoti varavīksnes matiem) parāda nepaliks un arī pārējie 3. brigādes biedri sagādās Jums (Jaukais Atradēj) lielu atlīdzību naudā, graudā vai baudā Tel. 28882* X.Yzjot, 22179* Y.ZXjot

Pērle pievienota 2011. gada 26. maijs un 255 cilvēki ir balsojuši par to.

#129   (1)   add comment

Paugura piekājē morēna pāriet kēmā.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#75   (-8)   add comment

Kūstot apraktajiem ledus blāķiem veidojās sapropelis - Atlantiskajā laikā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 112 cilvēki ir balsojuši par to.

#29   (17)   add comment

Tas norāda, ka tas ir samērā sekls, bet, iespējams, ar nevienmērīgu grunti.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 259 cilvēki ir balsojuši par to.

#110   (0)   add comment

Holocēns - tekošais interglaciāls

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#10   (20)   add comment

Morēnas nogulumu oļu linearitāte ir viens no ledāja kušanas ūdeņu straumju un ledāju plūsmu vai spiediena rādītājiem.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 276 cilvēki ir balsojuši par to.

#136   (0)   add comment

Pēc lielās ledus masas izkušanas rodas liels ūdens daudzums, kas noved pie gravu veidojumuiem un hidrogrāfiskā tīkla izveides.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#133   (0)   add comment

Ledus šajās reljefa formās izkusa pirmais, līdz ar to, dēļ šiem kušanas ūdeņu, pirmmasīvu nogāzēs sastopami arī glaciofluviālie nogulumi.

Pērle pievienota 2016. gada 2. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#36   (9)   add comment

Kvartāra nogulumus Vidzemes augstienē veido materiāls, ko ledājs ir akumulējis savā ceļā, atkāpjoties uz ziemeļiem.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 157 cilvēki ir balsojuši par to.

#105   (0)   add comment

Šie oļi ir atradušies ledāja malās un ir aizsviesti prom, vai arī ripināti savā sākotnējā novietojumā.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#47   (-3)   add comment

Naudēļkalna reljefs ir veidojies kvartāra, konkrētāk Kurzemes (Zāles) apledojuma laikā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 65 cilvēki ir balsojuši par to.

#137   (0)   add comment

Nogulumu izplatība poligonā ir ļoti haotiska.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS