Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#86   (3)   add comment

Augstienes kvartāra segas pamatu veido glaciofluviālie nogulumi, kas uzkrājās uzvirzoties pēdējam ledājam.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 149 cilvēki ir balsojuši par to.

#69   (5)   add comment

Tika veikts urbums vienā no gravām tika veikts 153 m dziļš urbums, diemžēl tika pārtraukts, jo atdūrās pret akmeni.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 111 cilvēki ir balsojuši par to.

#9   (14)   add comment

Kad ir izveidojusies ūdenstilpne tai laika gaitā ir jāaizaug.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 170 cilvēki ir balsojuši par to.

#95   (6)   add comment

Baltijas jūras augstuma koordinātu sistēma

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#39   (2)   add comment

Tā kā Vidzemes augstiene ir saposmota, tai raksturīgi dažādi nogulumi, un, tā kā tie vēl joprojām attīstās, tie ietekmē teritorijas reljefu.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#121   (-1)   add comment

Pēc zondējumu datiem, vērojama nogulumu stratigrāfija.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#81   (7)   add comment

Abavas ģeomorfoloģiskais šķērsprofils atrodas 4,2 km uz leju no Siguldas bobsleja trases.

Pērle pievienota 2011. gada 23. maijs un 213 cilvēki ir balsojuši par to.

#65   (-2)   add comment

Daudz atsegumus var novērot Gaujas Nacionālajā parkā, piemēram, devona atsegums.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 96 cilvēki ir balsojuši par to.

#126   (0)   add comment

Vidzemes augstiene veidojusies augšdevonā, frānas stāvā.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#145   (10)   add comment

Brīžiem bija iespējams novērot pārsteidzošas metodes mērījumu iegūšanā no pasniedzējiem, kas lika domāt, ka arī mēs teodolītu varētu uzlikt uz punkta minūtes laikā. Realitātē gan atšķīrās un tas lika domāt - varbūt kādreiz, varbūt citā paralēlajā visumā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 10 cilvēki ir balsojuši par to.

#30   (9)   add comment

Augstienē ir divas zonas - dominē orientētais pauguru reljefs, kas apliec augstieni.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 143 cilvēki ir balsojuši par to.

#90   (7)   add comment

Elsreras apledojums

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 151 cilvēki ir balsojuši par to.

#97   (14)   add comment

Pēc ģeoloģiskās kartes konstatēju, ka poligons ietilpst augšdevona frānas stāvā.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 170 cilvēki ir balsojuši par to.

#32   (29)   add comment

Ledusezeri Vidzemes augstienē veidojās augšējā triasa vidusposmā pirms 16000 - 17000 gadu.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 1225 cilvēki ir balsojuši par to.

#142   (0)   add comment

Šajā virzienā mijas gravielejas ar morānpauguriem.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#58   (5)   add comment

Ievaklna teritorijā zondējumos un urbumos tika konstatēti māli, bet karjerā - arī dolomīti.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 69 cilvēki ir balsojuši par to.

#42   (85)   add comment

Smagākā lauku prakses atziņa: apmaldīties mežā ar GPS un karti var arī ģeogrāfs.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 495 cilvēki ir balsojuši par to.

#103   (6)   add comment

Ja nesaiste ir 0, tad vajag ātri skriet uz poligonu un visu pārmērīt, jo ir 99% ticamība, ka viss izpildīts nepareizi.

Pērle pievienota 2015. gada 25. maijs un 6 cilvēki ir balsojuši par to.

#114   (0)   add comment

Glaciofluviālie nogulumi bieži tiek noguldīti ledāju kušanas ūdeņu virzienā, taču ne ledāju kustības virzienā, jo ūdeņu straumes var mest līkumus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#112   (0)   add comment

Kopā tika konstatēti 3 pazemes strauti uz Gauju.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS