Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#17   (17)   add comment

Augstienes centrāldaļa ir perifērā zona.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 119 cilvēki ir balsojuši par to.

#14   (8)   add comment

DDA no Lībiešiem atrodas laukakmeņu krāvumi. Tie galvenokārt sastāv no dažādiem granātiem, gneisiem un migmatītiem. Tos var izmantot gan tēlniecībā, gan arī vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 128 cilvēki ir balsojuši par to.

#107   (0)   add comment

Poligonā atrodas Zaļkalna pirmassīvs, kas ir hipsometriski visaugstākā Latvijā sastopamā reljefa forma.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#100   (2)   add comment

Kompass uztver magnētisko azimutu, ļaujot tā lietotājam noskaidrot objekta atrašanās vietu, ko vēl vairāk uzlabo mežinieku busolē iestrādātais vizieris.

Pērle pievienota 2015. gada 25. maijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#62   (5)   add comment

... līdz ar to tas ir pat interesantāk, jo konkrētu vietu var pētīt lielākā mērogā un dentālāk.

Pērle pievienota 2010. gada 14. jūnijs un 111 cilvēki ir balsojuši par to.

#135   (3)   add comment

Šī teritorija ap Latvijas Universitātes lauka stacionāru savu reljefa pašreizējo "rokrakstu" ieguva tieši pēdējo 14 tūkst. gadu laikā un turpina to izkopt arī šodien.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#85   (0)   add comment

Tirzas un Kujas augstienes

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 140 cilvēki ir balsojuši par to.

#125   (4)   add comment

Lai interpretētu radiolokācijas profilu, ir svarīgi saprast, ko tu redzi. Dotajā teritorijā ir zināms, kur atrodas kūdras iegulas vietas un zinot to, pat nepieredzējušam un neizglītotam cilvēkam šajā sfērā ir redzamas šīs slāņu atšķirības.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#81   (7)   add comment

Abavas ģeomorfoloģiskais šķērsprofils atrodas 4,2 km uz leju no Siguldas bobsleja trases.

Pērle pievienota 2011. gada 23. maijs un 213 cilvēki ir balsojuši par to.

#66   (-1)   add comment

I.J. merīja oļu garenasu azimutu un leņķi.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 101 cilvēki ir balsojuši par to.

#12   (7)   add comment

Ievkalnes teritorijā tika atrastas arī kūdras vietas.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 205 cilvēki ir balsojuši par to.

#71   (9)   add comment

Limniskos nogulumus savukārt veido māls, kas daudzviet ir masīvs un blīvsm vet citur ir ļoti līdzīgs morēnai un satir akmntiņusm gan rupjakas smilts daļiņas, toties pilnīgi niecībga apjomā.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 123 cilvēki ir balsojuši par to.

#98   (-6)   add comment

Viens ģeoloģiskais urbis ar trīs metru gariem urbšanas stieņiem.

Pērle pievienota 2013. gada 23. maijs un 228 cilvēki ir balsojuši par to.

#70   (5)   add comment

Poroluviāli nofulumi

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 117 cilvēki ir balsojuši par to.

#124   (2)   add comment

Slāņu horizontālā saguluma garuma noteikšanai tika izmantota mērlenta.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#72   (5)   add comment

Pēc kartes Ģeomorfoloģija 1981 500 k noteicu, ka man paugurs atrodas pirmmasīvā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#55   (-5)   add comment

Saposmojums vairāk izpaužas pa Z-D vertikāli, vairākas izohipsas šķērso poligonu A-R horizontā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 69 cilvēki ir balsojuši par to.

#32   (29)   add comment

Ledusezeri Vidzemes augstienē veidojās augšējā triasa vidusposmā pirms 16000 - 17000 gadu.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 1225 cilvēki ir balsojuši par to.

#56   (-9)   add comment

Dažās vietās izdevās ieraudzīt arī laukakmens krājumus.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 87 cilvēki ir balsojuši par to.

#77   (-4)   add comment

Toties vismazāk sastopamie nogulu Vidzemes augstienē ir Baltijas ledus ezera nogulumi,...

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 110 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS