Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#88   (2)   add comment

Kā vienu no parādībām, kas nebija vērojama poligonā var minēt karsta procesus.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 162 cilvēki ir balsojuši par to.

#145   (14)   add comment

Brīžiem bija iespējams novērot pārsteidzošas metodes mērījumu iegūšanā no pasniedzējiem, kas lika domāt, ka arī mēs teodolītu varētu uzlikt uz punkta minūtes laikā. Realitātē gan atšķīrās un tas lika domāt - varbūt kādreiz, varbūt citā paralēlajā visumā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 14 cilvēki ir balsojuši par to.

#121   (-1)   add comment

Pēc zondējumu datiem, vērojama nogulumu stratigrāfija.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#40   (12)   add comment

Lai gan mūsu apsekotajā teritorijā ir vairākas gravas, noslīdeņi netika novēroti.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 160 cilvēki ir balsojuši par to.

#33   (6)   add comment

Glaciolimniskie un glaciotektoniskie nogulumi poligona teritorijā netika novēroti.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 136 cilvēki ir balsojuši par to.

#81   (7)   add comment

Abavas ģeomorfoloģiskais šķērsprofils atrodas 4,2 km uz leju no Siguldas bobsleja trases.

Pērle pievienota 2011. gada 23. maijs un 213 cilvēki ir balsojuši par to.

#39   (2)   add comment

Tā kā Vidzemes augstiene ir saposmota, tai raksturīgi dažādi nogulumi, un, tā kā tie vēl joprojām attīstās, tie ietekmē teritorijas reljefu.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#77   (-4)   add comment

Toties vismazāk sastopamie nogulu Vidzemes augstienē ir Baltijas ledus ezera nogulumi,...

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 110 cilvēki ir balsojuši par to.

#19   (43)   add comment

... tad latu mēs sadalījām desmit vienādās daļās un iebāzām attiecīgajā vietā.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 649 cilvēki ir balsojuši par to.

#136   (0)   add comment

Pēc lielās ledus masas izkušanas rodas liels ūdens daudzums, kas noved pie gravu veidojumuiem un hidrogrāfiskā tīkla izveides.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#125   (4)   add comment

Lai interpretētu radiolokācijas profilu, ir svarīgi saprast, ko tu redzi. Dotajā teritorijā ir zināms, kur atrodas kūdras iegulas vietas un zinot to, pat nepieredzējušam un neizglītotam cilvēkam šajā sfērā ir redzamas šīs slāņu atšķirības.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#138   (2)   add comment

Kristāliskais pamatklintājs atsedzas tikai dažviet, visu pārējo pamatiežu daļu klāj biezs kvartāra nogulumu slānis.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#131   (1)   add comment

Zelleskalna teritorijā atslodzes apgabali dominē pār piepūles apgabaliem.

Pērle pievienota 2016. gada 2. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#102   (0)   add comment

Otrajā prakses dienā tika veikti trīs poligona malu mērījumi ar mērlentu, kas brigādes dalībniekiem izrādījās necerēti grūts uzdevums.

Pērle pievienota 2015. gada 25. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#134   (11)   add comment

Ģeoloģiskās vides raksturojums: Stupēnkalna ainava ir lielisks, zaļu mežu, augstu koku un mitru purvu apvienojums, kas mijās ar viegli viļņotiem pauguriem, uz kuriem ganās govis un aug pienenes.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 11 cilvēki ir balsojuši par to.

#95   (7)   add comment

Baltijas jūras augstuma koordinātu sistēma

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 169 cilvēki ir balsojuši par to.

#106   (1)   add comment

Vidzemes augstiene ir denudācijas plato

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#124   (2)   add comment

Slāņu horizontālā saguluma garuma noteikšanai tika izmantota mērlenta.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#35   (10)   add comment

Subkvartārās virsmas hipsometriskās kartes un dati būtībā sniedz ieskatu par to, cik bieza ir pirmskvartāra iežu nogulumu sega.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 166 cilvēki ir balsojuši par to.

#17   (17)   add comment

Augstienes centrāldaļa ir perifērā zona.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 119 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS