Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#128   (48)   add comment

Nivelēt ar busoli ir tik pat efektīvi kā slaucīt ielu ar lauzni.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 52 cilvēki ir balsojuši par to.

#113   (-2)   add comment

Ieplaku pārpurvošanās izskaidrojama ar pazemināto reljefu, kurā uzkrājas notekūdeņi no augstākām vietām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#8   (33)   add comment

Kurzemes apledojuma nogulumi pamatā aizpilda gravas...

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 423 cilvēki ir balsojuši par to.

#30   (9)   add comment

Augstienē ir divas zonas - dominē orientētais pauguru reljefs, kas apliec augstieni.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 143 cilvēki ir balsojuši par to.

#122   (0)   add comment

Kēmu terases veidojas, samazinoties ūdens līmenim sprostezerā, tam veidojot straumes, kas nes dažādus materiālus, kas vēlāk nogulsnējas virs morēnas, tādēļ veidojas raksturīgā kāpņveida forma.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#69   (5)   add comment

Tika veikts urbums vienā no gravām tika veikts 153 m dziļš urbums, diemžēl tika pārtraukts, jo atdūrās pret akmeni.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 111 cilvēki ir balsojuši par to.

#16   (2)   add comment

Tā kā atradnē nav pietiekami liels aleirīta apjoms, to izmanto tikai vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 180 cilvēki ir balsojuši par to.

#123   (7)   add comment

Tas saistīts ar kapu pildāmo funkciju prasībām pret nogulumu materiālajām īpašībām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 7 cilvēki ir balsojuši par to.

#114   (0)   add comment

Glaciofluviālie nogulumi bieži tiek noguldīti ledāju kušanas ūdeņu virzienā, taču ne ledāju kustības virzienā, jo ūdeņu straumes var mest līkumus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#93   (-3)   add comment

Glaciokarsta ieplaka veidojas iežu šķīšanas procesos.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 149 cilvēki ir balsojuši par to.

#145   (10)   add comment

Brīžiem bija iespējams novērot pārsteidzošas metodes mērījumu iegūšanā no pasniedzējiem, kas lika domāt, ka arī mēs teodolītu varētu uzlikt uz punkta minūtes laikā. Realitātē gan atšķīrās un tas lika domāt - varbūt kādreiz, varbūt citā paralēlajā visumā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 10 cilvēki ir balsojuši par to.

#26   (15)   add comment

Omozones līdzenums

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 161 cilvēki ir balsojuši par to.

#70   (5)   add comment

Poroluviāli nofulumi

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 117 cilvēki ir balsojuši par to.

#103   (6)   add comment

Ja nesaiste ir 0, tad vajag ātri skriet uz poligonu un visu pārmērīt, jo ir 99% ticamība, ka viss izpildīts nepareizi.

Pērle pievienota 2015. gada 25. maijs un 6 cilvēki ir balsojuši par to.

#5   (48)   add comment

Ja tam nav, kur plūst, tad tas dabiski meklē vietu, kur palikt, un tā var applūst teritorija.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 618 cilvēki ir balsojuši par to.

#117   (2)   add comment

Savukārt ezera ainavu transformē Stupēnu ezera applūšana.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#36   (9)   add comment

Kvartāra nogulumus Vidzemes augstienē veido materiāls, ko ledājs ir akumulējis savā ceļā, atkāpjoties uz ziemeļiem.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 157 cilvēki ir balsojuši par to.

#137   (0)   add comment

Nogulumu izplatība poligonā ir ļoti haotiska.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#22   (4)   add comment

Tie ir sastopamie Gaujas labajā palienē.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 102 cilvēki ir balsojuši par to.

#48   (4)   add comment

Pie holocēna reljefa formām var pieskaitīt atmežoto teritoriju.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 72 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS