Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#57   (-3)   add comment

Pīkaņkalna poligona teritorijā, kura pieder pie denudācijas plato pauguriem, ...

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 61 cilvēki ir balsojuši par to.

#61   (-1)   add comment

Veicot teritorijas zondēšanas darbus, tika konstatēts, ka lielākā daļa teritorijas satur nogulumus, kas ir izmantojami tikai saimnieciskām vajadzībām.

Pērle pievienota 2010. gada 21. maijs un 115 cilvēki ir balsojuši par to.

#127   (3)   add comment

Visplašāk no visiem nogulumiem sastopami morēnas nogulumi, kas veido terases formas un izcilus paugurus. Nākamie sastopamākie teritorijā ir glaciofluviālie nogulumi, kas veido smilšmāla un smilts reljefa formas.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#43   (5)   add comment

Mūsu poligonā limbiskie nogulumi sastopami Meļļupes sengravā.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 205 cilvēki ir balsojuši par to.

#116   (2)   add comment

Manuprāt, šos derīgos izrakteņus nav vērts iegūt lielā daudzumā, jo to izplatības areāls ir relatīvi neliels un piekļūšana pie tiem arī ir apgrūtinoša, velti iztērēts laiks un līdzekļi.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#38   (37)   add comment

Tirzas un Kujas augstienes apvidū...

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 421 cilvēki ir balsojuši par to.

#11   (-2)   add comment

Pleistocēns jeb Lielais leduslaikmets dažādās Zemes vietās sākās dažādā laikā.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 128 cilvēki ir balsojuši par to.

#31   (8)   add comment

Taurenes karjerā veiktie mērījumi rāda, ka ledājs virzījies Z-D virzienā, kā rezultātā nogulsnējās glaciofluviālie nogulumi - smilts, aleirītiska smilts.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 118 cilvēki ir balsojuši par to.

#108   (1)   add comment

Pie avota tika sasmaržots sērūdeņradis.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#124   (2)   add comment

Slāņu horizontālā saguluma garuma noteikšanai tika izmantota mērlenta.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#5   (49)   add comment

Ja tam nav, kur plūst, tad tas dabiski meklē vietu, kur palikt, un tā var applūst teritorija.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 619 cilvēki ir balsojuši par to.

#122   (0)   add comment

Kēmu terases veidojas, samazinoties ūdens līmenim sprostezerā, tam veidojot straumes, kas nes dažādus materiālus, kas vēlāk nogulsnējas virs morēnas, tādēļ veidojas raksturīgā kāpņveida forma.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#46   (1)   add comment

Vidzemes augstiene ietilpst augšdevona frānas stāvā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 57 cilvēki ir balsojuši par to.

#93   (-3)   add comment

Glaciokarsta ieplaka veidojas iežu šķīšanas procesos.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 149 cilvēki ir balsojuši par to.

#146   (2)   add comment

Paugura teritoriju klāj augšdevona pļaviņu svītas glacigēnie nogulumi - morēnas mālsmilts un smilšmāls.

Pērle pievienota 2017. gada 2. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#33   (6)   add comment

Glaciolimniskie un glaciotektoniskie nogulumi poligona teritorijā netika novēroti.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 136 cilvēki ir balsojuši par to.

#54   (1)   add comment

Zvonci, plato virsmas mālpauguri, ir aptuveni tādā pašā augstumā kā primmasīvi, piemēram, Gaiziņkalns, kas ir augstākais kals Latvijā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 55 cilvēki ir balsojuši par to.

#82   (7)   add comment

Cien. atradēj! Ja esi atradis šo jauko grāmatiņu, esi tik jauks un atdod to kādam no grupas biedriem (3. grupa). Vislabāk to dot X.Yzjot, jo tieši viņa ir brigadieris un tieši viņa tagad raud domās par to, ka grāmatiņa ir pazudusi. X.Yzjot (gara meitene ar ļoti varavīksnes matiem) parāda nepaliks un arī pārējie 3. brigādes biedri sagādās Jums (Jaukais Atradēj) lielu atlīdzību naudā, graudā vai baudā Tel. 28882* X.Yzjot, 22179* Y.ZXjot

Pērle pievienota 2011. gada 26. maijs un 255 cilvēki ir balsojuši par to.

#14   (8)   add comment

DDA no Lībiešiem atrodas laukakmeņu krāvumi. Tie galvenokārt sastāv no dažādiem granātiem, gneisiem un migmatītiem. Tos var izmantot gan tēlniecībā, gan arī vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 128 cilvēki ir balsojuši par to.

#90   (7)   add comment

Elsreras apledojums

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 151 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS