Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#77   (-4)   add comment

Toties vismazāk sastopamie nogulu Vidzemes augstienē ir Baltijas ledus ezera nogulumi,...

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 110 cilvēki ir balsojuši par to.

#115   (-1)   add comment

Kontinentālais apledojums spēcīgi ir ietekmējis mūsdienu Latvijas reljefu un to veidojošos nogulumus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#144   (0)   add comment

Poligona austrumu daļā caurstrāvo stiga, kas liecina par meža izstrādes darbiem ilgā laika posmā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#96   (1)   add comment

Krasta gultnes erozija ar terases noskalošanos dziļumeroziju.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 171 cilvēki ir balsojuši par to.

#33   (6)   add comment

Glaciolimniskie un glaciotektoniskie nogulumi poligona teritorijā netika novēroti.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 136 cilvēki ir balsojuši par to.

#126   (0)   add comment

Vidzemes augstiene veidojusies augšdevonā, frānas stāvā.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#52   (-4)   add comment

Protams, sapropelis varētu būt arī ezerā, taču nav zināms va tas tu tiešām ir un kādā daudumā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 80 cilvēki ir balsojuši par to.

#81   (7)   add comment

Abavas ģeomorfoloģiskais šķērsprofils atrodas 4,2 km uz leju no Siguldas bobsleja trases.

Pērle pievienota 2011. gada 23. maijs un 213 cilvēki ir balsojuši par to.

#106   (1)   add comment

Vidzemes augstiene ir denudācijas plato

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#116   (2)   add comment

Manuprāt, šos derīgos izrakteņus nav vērts iegūt lielā daudzumā, jo to izplatības areāls ir relatīvi neliels un piekļūšana pie tiem arī ir apgrūtinoša, velti iztērēts laiks un līdzekļi.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#20   (-9)   add comment

... bija izrakts mākslīgais dīķis rekreācijas funkcijai.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 87 cilvēki ir balsojuši par to.

#13   (8)   add comment

Upe tek subglaciālajā iegultnē un pateicoties hipsometriski zemākajam novietojumam upe savāc visus apkārtnes ūdeņus.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 90 cilvēki ir balsojuši par to.

#67   (6)   add comment

Katrīnkalna teritorijā kvartāra segas biezums svārstās no 70 līdz 90 m virs jūras līmeņa.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 108 cilvēki ir balsojuši par to.

#16   (2)   add comment

Tā kā atradnē nav pietiekami liels aleirīta apjoms, to izmanto tikai vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 180 cilvēki ir balsojuši par to.

#59   (-1)   add comment

Dažādi iežu slāņi sagulēja perpendikulāri viens otram, kas liecina par horizontāli vienmērīgu izvietojumu un savstarpējo sagulumu.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 63 cilvēki ir balsojuši par to.

#95   (6)   add comment

Baltijas jūras augstuma koordinātu sistēma

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#72   (5)   add comment

Pēc kartes Ģeomorfoloģija 1981 500 k noteicu, ka man paugurs atrodas pirmmasīvā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#46   (1)   add comment

Vidzemes augstiene ietilpst augšdevona frānas stāvā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 57 cilvēki ir balsojuši par to.

#78   (1)   add comment

Augstienē ir izveidojušies pieci platopauguri, ... bet ceturtais un piektais atrodas blakus augstienes D daļā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 109 cilvēki ir balsojuši par to.

#109   (3)   add comment

... kā arī nodrošināja grupas dalībnieku nokļuvi poligonā, izmantojot savu 1986. gadā ražoto Audi 80, kas brīnumainā kārtā spēja izturēt bedrainos zemes ceļus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS