Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#24   (14)   add comment

Ģeoloģiskie procesi, kas iedarbojās kā uz Zemes virsmas, kā arī tās iekšpusē, tiek izpausti dažādi.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 138 cilvēki ir balsojuši par to.

#60   (23)   add comment

Brežģa kalna poligona teritorija ir piemērota tūristiem, kas spēj novērtēt ainavu.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 457 cilvēki ir balsojuši par to.

#45   (-1)   add comment

Nogulumu biezums virs Gaiziņkalna sasniedz 141,5 m.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 183 cilvēki ir balsojuši par to.

#34   (66)   add comment

Ikviens brigādes biedrs netērēja ne savus spēkus, ne zināšana, lai darbs grupā ritētu veikli.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 480 cilvēki ir balsojuši par to.

#144   (0)   add comment

Poligona austrumu daļā caurstrāvo stiga, kas liecina par meža izstrādes darbiem ilgā laika posmā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#113   (-2)   add comment

Ieplaku pārpurvošanās izskaidrojama ar pazemināto reljefu, kurā uzkrājas notekūdeņi no augstākām vietām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#96   (1)   add comment

Krasta gultnes erozija ar terases noskalošanos dziļumeroziju.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 171 cilvēki ir balsojuši par to.

#95   (6)   add comment

Baltijas jūras augstuma koordinātu sistēma

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#142   (0)   add comment

Šajā virzienā mijas gravielejas ar morānpauguriem.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#39   (2)   add comment

Tā kā Vidzemes augstiene ir saposmota, tai raksturīgi dažādi nogulumi, un, tā kā tie vēl joprojām attīstās, tie ietekmē teritorijas reljefu.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#14   (8)   add comment

DDA no Lībiešiem atrodas laukakmeņu krāvumi. Tie galvenokārt sastāv no dažādiem granātiem, gneisiem un migmatītiem. Tos var izmantot gan tēlniecībā, gan arī vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 128 cilvēki ir balsojuši par to.

#15   (45)   add comment

Sastopamas arī cirsmas, kur koki nežēlīgi nocirsti...

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 455 cilvēki ir balsojuši par to.

#79   (-1)   add comment

Vietās, kurās veidojās kušanas ūdeņu straumes tur veidojās glaciofluviālie nogulumu smilts grants un oļi.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 137 cilvēki ir balsojuši par to.

#66   (-1)   add comment

I.J. merīja oļu garenasu azimutu un leņķi.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 101 cilvēki ir balsojuši par to.

#135   (3)   add comment

Šī teritorija ap Latvijas Universitātes lauka stacionāru savu reljefa pašreizējo "rokrakstu" ieguva tieši pēdējo 14 tūkst. gadu laikā un turpina to izkopt arī šodien.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#40   (12)   add comment

Lai gan mūsu apsekotajā teritorijā ir vairākas gravas, noslīdeņi netika novēroti.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 160 cilvēki ir balsojuši par to.

#13   (8)   add comment

Upe tek subglaciālajā iegultnē un pateicoties hipsometriski zemākajam novietojumam upe savāc visus apkārtnes ūdeņus.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 90 cilvēki ir balsojuši par to.

#63   (-1)   add comment

Lauka kursa atskaitē tiek atspoguļots vispārīgs Vidzemes augstienes atspoguļojums.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#10   (20)   add comment

Morēnas nogulumu oļu linearitāte ir viens no ledāja kušanas ūdeņu straumju un ledāju plūsmu vai spiediena rādītājiem.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 276 cilvēki ir balsojuši par to.

#53   (-1)   add comment

Vidzemes augstienes pamatiežu reljefs veido mūsdienu reljefa lielformas - augstienes un zemienes.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 81 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS