Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#29   (17)   add comment

Tas norāda, ka tas ir samērā sekls, bet, iespējams, ar nevienmērīgu grunti.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 259 cilvēki ir balsojuši par to.

#76   (4)   add comment

Dotajā teritorijā konstatētās purva teritorijas iespējams veidojušās cilvēku darbības ietekmē, meliorācijas grāva izveidošanās dēļ. Dotajā brīdī, purva paplašināšanos veicina mežu izciršana, veidojot iebraucamo ceļu smagajai tehnikai.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 120 cilvēki ir balsojuši par to.

#25   (16)   add comment

Vidzemes augstiene ir izvietojusies Latvijas ZA daļā.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 136 cilvēki ir balsojuši par to.

#66   (-1)   add comment

I.J. merīja oļu garenasu azimutu un leņķi.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 101 cilvēki ir balsojuši par to.

#32   (29)   add comment

Ledusezeri Vidzemes augstienē veidojās augšējā triasa vidusposmā pirms 16000 - 17000 gadu.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 1225 cilvēki ir balsojuši par to.

#79   (-1)   add comment

Vietās, kurās veidojās kušanas ūdeņu straumes tur veidojās glaciofluviālie nogulumu smilts grants un oļi.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 137 cilvēki ir balsojuši par to.

#59   (-1)   add comment

Dažādi iežu slāņi sagulēja perpendikulāri viens otram, kas liecina par horizontāli vienmērīgu izvietojumu un savstarpējo sagulumu.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 63 cilvēki ir balsojuši par to.

#28   (-7)   add comment

... un arī tādas virsotnes, kā Nesaules kalns ar relatīvo austumu 284 m...

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 109 cilvēki ir balsojuši par to.

#108   (1)   add comment

Pie avota tika sasmaržots sērūdeņradis.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#96   (1)   add comment

Krasta gultnes erozija ar terases noskalošanos dziļumeroziju.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 171 cilvēki ir balsojuši par to.

#9   (14)   add comment

Kad ir izveidojusies ūdenstilpne tai laika gaitā ir jāaizaug.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 170 cilvēki ir balsojuši par to.

#105   (0)   add comment

Šie oļi ir atradušies ledāja malās un ir aizsviesti prom, vai arī ripināti savā sākotnējā novietojumā.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#92   (4)   add comment

Subkvartāra ieži ir labi redzami mūsdienu reljefā.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 194 cilvēki ir balsojuši par to.

#42   (86)   add comment

Smagākā lauku prakses atziņa: apmaldīties mežā ar GPS un karti var arī ģeogrāfs.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 496 cilvēki ir balsojuši par to.

#31   (8)   add comment

Taurenes karjerā veiktie mērījumi rāda, ka ledājs virzījies Z-D virzienā, kā rezultātā nogulsnējās glaciofluviālie nogulumi - smilts, aleirītiska smilts.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 118 cilvēki ir balsojuši par to.

#27   (-7)   add comment

Smeķes kalns

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 115 cilvēki ir balsojuši par to.

#18   (6)   add comment

... kā arī zīmēja halocēna reljefa formu karti...

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 90 cilvēki ir balsojuši par to.

#38   (37)   add comment

Tirzas un Kujas augstienes apvidū...

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 421 cilvēki ir balsojuši par to.

#107   (0)   add comment

Poligonā atrodas Zaļkalna pirmassīvs, kas ir hipsometriski visaugstākā Latvijā sastopamā reljefa forma.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#123   (7)   add comment

Tas saistīts ar kapu pildāmo funkciju prasībām pret nogulumu materiālajām īpašībām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 7 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS