Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#39   (2)   add comment

Tā kā Vidzemes augstiene ir saposmota, tai raksturīgi dažādi nogulumi, un, tā kā tie vēl joprojām attīstās, tie ietekmē teritorijas reljefu.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 168 cilvēki ir balsojuši par to.

#68   (24)   add comment

Vieta Emīlijas kopsavilkumam.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 394 cilvēki ir balsojuši par to.

#98   (-6)   add comment

Viens ģeoloģiskais urbis ar trīs metru gariem urbšanas stieņiem.

Pērle pievienota 2013. gada 23. maijs un 228 cilvēki ir balsojuši par to.

#80   (13)   add comment

[Par Vidzemes augstieni] ...bet krasta zonās dominē nogulumu uzkrāšanās, tam raksturīga nēriju un lagūnu veidošanās, kā arī jūras ūdens strauja sāļuma palielināšanās.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 221 cilvēki ir balsojuši par to.

#36   (9)   add comment

Kvartāra nogulumus Vidzemes augstienē veido materiāls, ko ledājs ir akumulējis savā ceļā, atkāpjoties uz ziemeļiem.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 157 cilvēki ir balsojuši par to.

#59   (-1)   add comment

Dažādi iežu slāņi sagulēja perpendikulāri viens otram, kas liecina par horizontāli vienmērīgu izvietojumu un savstarpējo sagulumu.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 63 cilvēki ir balsojuši par to.

#50   (-3)   add comment

Grupas darbā lielu ieguldījumu arī deva D.Š. un A.S., redukcionēja tekstu, noformēja to.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 97 cilvēki ir balsojuši par to.

#14   (8)   add comment

DDA no Lībiešiem atrodas laukakmeņu krāvumi. Tie galvenokārt sastāv no dažādiem granātiem, gneisiem un migmatītiem. Tos var izmantot gan tēlniecībā, gan arī vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 128 cilvēki ir balsojuši par to.

#94   (-3)   add comment

Ledājs, kūstot, spieda uz Vidzemes augstieni no visām pūsem, tā izveidojās sīko pauguru reljefs.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 157 cilvēki ir balsojuši par to.

#77   (-4)   add comment

Toties vismazāk sastopamie nogulu Vidzemes augstienē ir Baltijas ledus ezera nogulumi,...

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 110 cilvēki ir balsojuši par to.

#56   (-9)   add comment

Dažās vietās izdevās ieraudzīt arī laukakmens krājumus.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 87 cilvēki ir balsojuši par to.

#108   (1)   add comment

Pie avota tika sasmaržots sērūdeņradis.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#113   (-2)   add comment

Ieplaku pārpurvošanās izskaidrojama ar pazemināto reljefu, kurā uzkrājas notekūdeņi no augstākām vietām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#35   (10)   add comment

Subkvartārās virsmas hipsometriskās kartes un dati būtībā sniedz ieskatu par to, cik bieza ir pirmskvartāra iežu nogulumu sega.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 166 cilvēki ir balsojuši par to.

#144   (0)   add comment

Poligona austrumu daļā caurstrāvo stiga, kas liecina par meža izstrādes darbiem ilgā laika posmā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#64   (4)   add comment

Latvijā neviena augstiene pēc sava absolūtā augstuma nesasniedz klanu augstumus.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 104 cilvēki ir balsojuši par to.

#41   (2)   add comment

Pēc reljefa var ļoti labi saskatīt, kā reljefs aug virzienā no Bānūžu ezera uz Lazdukalna pusi.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 154 cilvēki ir balsojuši par to.

#109   (3)   add comment

... kā arī nodrošināja grupas dalībnieku nokļuvi poligonā, izmantojot savu 1986. gadā ražoto Audi 80, kas brīnumainā kārtā spēja izturēt bedrainos zemes ceļus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#105   (0)   add comment

Šie oļi ir atradušies ledāja malās un ir aizsviesti prom, vai arī ripināti savā sākotnējā novietojumā.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#9   (14)   add comment

Kad ir izveidojusies ūdenstilpne tai laika gaitā ir jāaizaug.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 170 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS