Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#15   (45)   add comment

Sastopamas arī cirsmas, kur koki nežēlīgi nocirsti...

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 455 cilvēki ir balsojuši par to.

#109   (3)   add comment

... kā arī nodrošināja grupas dalībnieku nokļuvi poligonā, izmantojot savu 1986. gadā ražoto Audi 80, kas brīnumainā kārtā spēja izturēt bedrainos zemes ceļus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#116   (2)   add comment

Manuprāt, šos derīgos izrakteņus nav vērts iegūt lielā daudzumā, jo to izplatības areāls ir relatīvi neliels un piekļūšana pie tiem arī ir apgrūtinoša, velti iztērēts laiks un līdzekļi.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#94   (-3)   add comment

Ledājs, kūstot, spieda uz Vidzemes augstieni no visām pūsem, tā izveidojās sīko pauguru reljefs.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 157 cilvēki ir balsojuši par to.

#9   (15)   add comment

Kad ir izveidojusies ūdenstilpne tai laika gaitā ir jāaizaug.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 171 cilvēki ir balsojuši par to.

#93   (-3)   add comment

Glaciokarsta ieplaka veidojas iežu šķīšanas procesos.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 149 cilvēki ir balsojuši par to.

#146   (2)   add comment

Paugura teritoriju klāj augšdevona pļaviņu svītas glacigēnie nogulumi - morēnas mālsmilts un smilšmāls.

Pērle pievienota 2017. gada 2. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#95   (7)   add comment

Baltijas jūras augstuma koordinātu sistēma

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 169 cilvēki ir balsojuši par to.

#103   (6)   add comment

Ja nesaiste ir 0, tad vajag ātri skriet uz poligonu un visu pārmērīt, jo ir 99% ticamība, ka viss izpildīts nepareizi.

Pērle pievienota 2015. gada 25. maijs un 6 cilvēki ir balsojuši par to.

#35   (10)   add comment

Subkvartārās virsmas hipsometriskās kartes un dati būtībā sniedz ieskatu par to, cik bieza ir pirmskvartāra iežu nogulumu sega.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 166 cilvēki ir balsojuši par to.

#132   (1)   add comment

Ģeomorfoloģijā pamatieži ir zemkvartāra nogulumi.

Pērle pievienota 2016. gada 2. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#144   (0)   add comment

Poligona austrumu daļā caurstrāvo stiga, kas liecina par meža izstrādes darbiem ilgā laika posmā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#128   (53)   add comment

Nivelēt ar busoli ir tik pat efektīvi kā slaucīt ielu ar lauzni.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 59 cilvēki ir balsojuši par to.

#123   (7)   add comment

Tas saistīts ar kapu pildāmo funkciju prasībām pret nogulumu materiālajām īpašībām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 7 cilvēki ir balsojuši par to.

#34   (68)   add comment

Ikviens brigādes biedrs netērēja ne savus spēkus, ne zināšana, lai darbs grupā ritētu veikli.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 482 cilvēki ir balsojuši par to.

#54   (1)   add comment

Zvonci, plato virsmas mālpauguri, ir aptuveni tādā pašā augstumā kā primmasīvi, piemēram, Gaiziņkalns, kas ir augstākais kals Latvijā.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 55 cilvēki ir balsojuši par to.

#136   (0)   add comment

Pēc lielās ledus masas izkušanas rodas liels ūdens daudzums, kas noved pie gravu veidojumuiem un hidrogrāfiskā tīkla izveides.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#71   (9)   add comment

Limniskos nogulumus savukārt veido māls, kas daudzviet ir masīvs un blīvsm vet citur ir ļoti līdzīgs morēnai un satir akmntiņusm gan rupjakas smilts daļiņas, toties pilnīgi niecībga apjomā.

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 123 cilvēki ir balsojuši par to.

#61   (-1)   add comment

Veicot teritorijas zondēšanas darbus, tika konstatēts, ka lielākā daļa teritorijas satur nogulumus, kas ir izmantojami tikai saimnieciskām vajadzībām.

Pērle pievienota 2010. gada 21. maijs un 115 cilvēki ir balsojuši par to.

#28   (-7)   add comment

... un arī tādas virsotnes, kā Nesaules kalns ar relatīvo austumu 284 m...

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 109 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS