Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#30   (9)   add comment

Augstienē ir divas zonas - dominē orientētais pauguru reljefs, kas apliec augstieni.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 143 cilvēki ir balsojuši par to.

#87   (0)   add comment

Ledāja masas kustība pašā ledājā ir ļoti haotiska.

Pērle pievienota 2013. gada 20. maijs un 160 cilvēki ir balsojuši par to.

#3   (7)   add comment

... paugura cilmiezi veido morēna.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 161 cilvēki ir balsojuši par to.

#59   (-1)   add comment

Dažādi iežu slāņi sagulēja perpendikulāri viens otram, kas liecina par horizontāli vienmērīgu izvietojumu un savstarpējo sagulumu.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 63 cilvēki ir balsojuši par to.

#123   (7)   add comment

Tas saistīts ar kapu pildāmo funkciju prasībām pret nogulumu materiālajām īpašībām.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 7 cilvēki ir balsojuši par to.

#12   (7)   add comment

Ievkalnes teritorijā tika atrastas arī kūdras vietas.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 205 cilvēki ir balsojuši par to.

#25   (16)   add comment

Vidzemes augstiene ir izvietojusies Latvijas ZA daļā.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 136 cilvēki ir balsojuši par to.

#33   (6)   add comment

Glaciolimniskie un glaciotektoniskie nogulumi poligona teritorijā netika novēroti.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 136 cilvēki ir balsojuši par to.

#119   (3)   add comment

Oļu garenasu mērījumiem tika izrakts šurfs vietā, kur iepriekš bija izrakta bedre, visticamāk, grants ieguvei saimnieciskiem nolūkiem.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#116   (2)   add comment

Manuprāt, šos derīgos izrakteņus nav vērts iegūt lielā daudzumā, jo to izplatības areāls ir relatīvi neliels un piekļūšana pie tiem arī ir apgrūtinoša, velti iztērēts laiks un līdzekļi.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 4 cilvēki ir balsojuši par to.

#62   (5)   add comment

... līdz ar to tas ir pat interesantāk, jo konkrētu vietu var pētīt lielākā mērogā un dentālāk.

Pērle pievienota 2010. gada 14. jūnijs un 111 cilvēki ir balsojuši par to.

#16   (2)   add comment

Tā kā atradnē nav pietiekami liels aleirīta apjoms, to izmanto tikai vietējām vajadzībām.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 180 cilvēki ir balsojuši par to.

#72   (5)   add comment

Pēc kartes Ģeomorfoloģija 1981 500 k noteicu, ka man paugurs atrodas pirmmasīvā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#27   (-7)   add comment

Smeķes kalns

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 115 cilvēki ir balsojuši par to.

#100   (2)   add comment

Kompass uztver magnētisko azimutu, ļaujot tā lietotājam noskaidrot objekta atrašanās vietu, ko vēl vairāk uzlabo mežinieku busolē iestrādātais vizieris.

Pērle pievienota 2015. gada 25. maijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#53   (-1)   add comment

Vidzemes augstienes pamatiežu reljefs veido mūsdienu reljefa lielformas - augstienes un zemienes.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 81 cilvēki ir balsojuši par to.

#42   (85)   add comment

Smagākā lauku prakses atziņa: apmaldīties mežā ar GPS un karti var arī ģeogrāfs.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 495 cilvēki ir balsojuši par to.

#31   (8)   add comment

Taurenes karjerā veiktie mērījumi rāda, ka ledājs virzījies Z-D virzienā, kā rezultātā nogulsnējās glaciofluviālie nogulumi - smilts, aleirītiska smilts.

Pērle pievienota 2008. gada 17. jūnijs un 118 cilvēki ir balsojuši par to.

#58   (5)   add comment

Ievaklna teritorijā zondējumos un urbumos tika konstatēti māli, bet karjerā - arī dolomīti.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 69 cilvēki ir balsojuši par to.

#37   (10)   add comment

Ievērojām Elsteres apledojuma laika nogulumus, ... Šos nogulumus varējām konstatēt diezgan lielā dziļumā veicot urbumu aptuveni 3 m.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 144 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS