Pērļu zvejnieka kolekcija

Sauja pērļu

#9   (14)   add comment

Kad ir izveidojusies ūdenstilpne tai laika gaitā ir jāaizaug.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 170 cilvēki ir balsojuši par to.

#132   (1)   add comment

Ģeomorfoloģijā pamatieži ir zemkvartāra nogulumi.

Pērle pievienota 2016. gada 2. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#15   (43)   add comment

Sastopamas arī cirsmas, kur koki nežēlīgi nocirsti...

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 453 cilvēki ir balsojuši par to.

#78   (1)   add comment

Augstienē ir izveidojušies pieci platopauguri, ... bet ceturtais un piektais atrodas blakus augstienes D daļā.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 109 cilvēki ir balsojuši par to.

#20   (-9)   add comment

... bija izrakts mākslīgais dīķis rekreācijas funkcijai.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 87 cilvēki ir balsojuši par to.

#76   (4)   add comment

Dotajā teritorijā konstatētās purva teritorijas iespējams veidojušās cilvēku darbības ietekmē, meliorācijas grāva izveidošanās dēļ. Dotajā brīdī, purva paplašināšanos veicina mežu izciršana, veidojot iebraucamo ceļu smagajai tehnikai.

Pērle pievienota 2011. gada 19. maijs un 120 cilvēki ir balsojuši par to.

#128   (44)   add comment

Nivelēt ar busoli ir tik pat efektīvi kā slaucīt ielu ar lauzni.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 48 cilvēki ir balsojuši par to.

#101   (0)   add comment

Praktiskajā darbā tika mērīti iekšējie leņķi, kas nozīmē, ka tikai noskaidrot objekta vērsumu (šajā gadījumā- GPS punkts) nav līdzēts.

Pērle pievienota 2015. gada 25. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#45   (-1)   add comment

Nogulumu biezums virs Gaiziņkalna sasniedz 141,5 m.

Pērle pievienota 2009. gada 12. jūnijs un 183 cilvēki ir balsojuši par to.

#6   (5)   add comment

Gruntsūdeņa līmeņa izmaiņas var atstāt iespaidu arī uz reljefu, jo vieta, kurā būtu jābūt ūdenim, paliek tukša, tālab tur var iegrūt augšējie iežu slāņi.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 113 cilvēki ir balsojuši par to.

#110   (0)   add comment

Holocēns - tekošais interglaciāls

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#70   (5)   add comment

Poroluviāli nofulumi

Pērle pievienota 2011. gada 16. maijs un 117 cilvēki ir balsojuši par to.

#119   (3)   add comment

Oļu garenasu mērījumiem tika izrakts šurfs vietā, kur iepriekš bija izrakta bedre, visticamāk, grants ieguvei saimnieciskiem nolūkiem.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#115   (-1)   add comment

Kontinentālais apledojums spēcīgi ir ietekmējis mūsdienu Latvijas reljefu un to veidojošos nogulumus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#8   (33)   add comment

Kurzemes apledojuma nogulumi pamatā aizpilda gravas...

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 423 cilvēki ir balsojuši par to.

#24   (14)   add comment

Ģeoloģiskie procesi, kas iedarbojās kā uz Zemes virsmas, kā arī tās iekšpusē, tiek izpausti dažādi.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 138 cilvēki ir balsojuši par to.

#142   (0)   add comment

Šajā virzienā mijas gravielejas ar morānpauguriem.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#120   (0)   add comment

Glacigēnās reljefa formas ir tādas, kurās konstatēta morēna, jeb nešķirots materiāls, ko sašķūrējis ledājs.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#12   (7)   add comment

Ievkalnes teritorijā tika atrastas arī kūdras vietas.

Pērle pievienota 2008. gada 13. jūnijs un 205 cilvēki ir balsojuši par to.

#36   (9)   add comment

Kvartāra nogulumus Vidzemes augstienē veido materiāls, ko ledājs ir akumulējis savā ceļā, atkāpjoties uz ziemeļiem.

Pērle pievienota 2009. gada 10. jūnijs un 157 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS