Pērļu zvejnieka kolekcija

#146   (3)   add comment

Paugura teritoriju klāj augšdevona pļaviņu svītas glacigēnie nogulumi - morēnas mālsmilts un smilšmāls.

Pērle pievienota 2017. gada 2. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

blog comments powered by Disqus

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS