Pērļu zvejnieka kolekcija

Jaunākās pērles

#146   (3)   add comment

Paugura teritoriju klāj augšdevona pļaviņu svītas glacigēnie nogulumi - morēnas mālsmilts un smilšmāls.

Pērle pievienota 2017. gada 2. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#145   (14)   add comment

Brīžiem bija iespējams novērot pārsteidzošas metodes mērījumu iegūšanā no pasniedzējiem, kas lika domāt, ka arī mēs teodolītu varētu uzlikt uz punkta minūtes laikā. Realitātē gan atšķīrās un tas lika domāt - varbūt kādreiz, varbūt citā paralēlajā visumā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 14 cilvēki ir balsojuši par to.

#144   (0)   add comment

Poligona austrumu daļā caurstrāvo stiga, kas liecina par meža izstrādes darbiem ilgā laika posmā.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#143   (0)   add comment

Subkvartārajai virsmai ir būtiska nozīme ledus masu dinamikā leduslaikmetos. Piemēram, virsotnēs netiks uzkrāti glaciofluviālo nogulumi, jo tie tiks noskaloti "prom" - lejup no virsotnes.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#142   (0)   add comment

Šajā virzienā mijas gravielejas ar morānpauguriem.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#141   (1)   add comment

Veicot 3 urbumus kēmu terases pakājē, varējām secināt ka vidējais urbumu dziļums ir 3 m un pēc radiolokācijas mērījumiem, maksimālais dziļums bija 10 m.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#140   (1)   add comment

Augstienes pauguri saduras ar ledus meliem, kur varēja uzkrāties morēnas materiāls.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#139   (0)   add comment

Pauguru virsotnēs lielākoties atsedzas ledājkušanas ūdeņu straumju nogulumi veidojot ķēmus.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#138   (2)   add comment

Kristāliskais pamatklintājs atsedzas tikai dažviet, visu pārējo pamatiežu daļu klāj biezs kvartāra nogulumu slānis.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#137   (0)   add comment

Nogulumu izplatība poligonā ir ļoti haotiska.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#136   (0)   add comment

Pēc lielās ledus masas izkušanas rodas liels ūdens daudzums, kas noved pie gravu veidojumuiem un hidrogrāfiskā tīkla izveides.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#135   (5)   add comment

Šī teritorija ap Latvijas Universitātes lauka stacionāru savu reljefa pašreizējo "rokrakstu" ieguva tieši pēdējo 14 tūkst. gadu laikā un turpina to izkopt arī šodien.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 5 cilvēki ir balsojuši par to.

#134   (11)   add comment

Ģeoloģiskās vides raksturojums: Stupēnkalna ainava ir lielisks, zaļu mežu, augstu koku un mitru purvu apvienojums, kas mijās ar viegli viļņotiem pauguriem, uz kuriem ganās govis un aug pienenes.

Pērle pievienota 2017. gada 31. maijs un 11 cilvēki ir balsojuši par to.

#133   (0)   add comment

Ledus šajās reljefa formās izkusa pirmais, līdz ar to, dēļ šiem kušanas ūdeņu, pirmmasīvu nogāzēs sastopami arī glaciofluviālie nogulumi.

Pērle pievienota 2016. gada 2. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

#132   (1)   add comment

Ģeomorfoloģijā pamatieži ir zemkvartāra nogulumi.

Pērle pievienota 2016. gada 2. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#131   (1)   add comment

Zelleskalna teritorijā atslodzes apgabali dominē pār piepūles apgabaliem.

Pērle pievienota 2016. gada 2. jūnijs un 1 cilvēki ir balsojuši par to.

#130   (0)   add comment

Sapropelis uzkrājies, kad ledājs izkusis un ledājkušanas ūdeņi uzkrājušies Bānūžu ezerā un kad ir bijusi liela fauna un flora.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 2 cilvēki ir balsojuši par to.

#129   (1)   add comment

Paugura piekājē morēna pāriet kēmā.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

#128   (54)   add comment

Nivelēt ar busoli ir tik pat efektīvi kā slaucīt ielu ar lauzni.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 60 cilvēki ir balsojuši par to.

#127   (3)   add comment

Visplašāk no visiem nogulumiem sastopami morēnas nogulumi, kas veido terases formas un izcilus paugurus. Nākamie sastopamākie teritorijā ir glaciofluviālie nogulumi, kas veido smilšmāla un smilts reljefa formas.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 3 cilvēki ir balsojuši par to.

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS