Pērļu zvejnieka kolekcija

#51   (0)   add comment

Leduslaikmeta beigās teritorijas pazeminājumus klājošās ledus mēles izkusa un aizpildīja starppauguru ieplakas un subglaciālās iegultnes.

Pērle pievienota 2010. gada 18. maijs un 84 cilvēki ir balsojuši par to.

blog comments powered by Disqus

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS