Pērļu zvejnieka kolekcija

#114   (0)   add comment

Glaciofluviālie nogulumi bieži tiek noguldīti ledāju kušanas ūdeņu virzienā, taču ne ledāju kustības virzienā, jo ūdeņu straumes var mest līkumus.

Pērle pievienota 2015. gada 4. jūnijs un 0 cilvēki ir balsojuši par to.

blog comments powered by Disqus

Par pērlēm Mūs atbalsta GISnet.lv

Lodesmuiža, 2017. RSS RSS