Home / Kvartārģeoloģijas lauka kurss 2009 13

Kvartārģeoloģijas lauka kurss LodesmuižāBildes, kas tapušas kvartārģeoloģijas lauka kursa laikā. Autors - prof. Vitālijs Zelčs